zber velkoobjemoveho odpadu

Ponúkame prenájom veľkoobjemového kontajnera na odpad, jeho následný odvoz a zneškodnenie.

V rámci nakladania s odpadmi Vám ponúkame:

  • prenájom veľkoobjemového kontajnera (VOK) na zmesový komunálny odpad, jeho následný odvoz a zneškodnenie
  • prenájom veľkoobjemového kontajnera (VOK) na objemový odpad, jeho následný odvoz a zneškodnenie
  • prenájom veľkoobjemového kontajnera (VOK) na stavebný odpad, jeho následný odvoz a zneškodnenie

V prípade záujmu o ponúkané služby nás kontaktujte na tel. č. 041/4361363