Odvoz komunálneho odpadu sme vykonávali od roku 1999 vozidlami, ktoré sme zmluvne prevzali od mesta Turzovka, obce Vysoká nad Kysucou, obce Olešná a obce Staškov. Túto službu vykonávame pre všetky obce formou zberového kalendára u nádob a objednávkovým systémom u VOK-ov. Pre mesto Turzovka vykonáva službu odvoz komunálneho odpadu od 1.1.2013 Mestský podnik služieb Turzovka.

Postupne sa s finančnou pomocou Recyklačného fondu SR a Environmentálneho fondu SR, ako i zo zdrojov organizácie zakúpili nové vozidla na odvoz komunálneho odpadu. V roku 2009 to bolo vozidlo RENAULT - vozidlo s nadstavbou s lineárnym stlačovaním na odvoz odpadu a v roku 2010 taktiež vozidlo RENAULT s nadstavbou - reťazový kontajner, na odvoz VOKO-ov.

V súčasnosti je v prevádzke zo starých prevzatých vozidiel od obcí iba LIAZ BOBR s univerzálnym účelom na odvoz všetkých nádob a ostatné s rozhodnutím Správnej rady vyradené z prevádzky.