Novinky

vhodne tvrde plasty

Jednou z vytriedených zložiek pri zbere veľkoobjemového odpadu sú aj zmesné plasty.

zivotne prostredie

Od občanov bezplatne odoberáme obalový polystyrén a zvyšky zatepľovacieho polystyrénu.

zivotne prostredie

Použité pneumatiky môžu byť z osobných a nákladných automobilov, traktorov.

zivotne prostredie

Informácie o nových pravidlách o zálohovaní PET a kovových obalov, ktoré nás čakajú od 01.01.2022.

zber velkoobjemoveho odpadu

Ponúkame prenájom veľkoobjemového kontajnera na odpad, jeho následný odvoz a zneškodnenie.