Zber separovaných zložiek sa v obciach vykonáva vrecovým systémom, v bytových domoch kontajnerovými staničkami. Odvoz sa vykonáva podľa kalendáru zvozov od roku 1999 pre všetky obce, mesto Turzovka si odvoz od roku 2004 vykonáva cestou mestského podniku služieb.

V roku 2009 zakúpene vozidlá z Recy.fondu: Renault špeciál Midlum - lisovačka  -nadstavba Farid a v roku 2010 Renault Špeciál Midlum - reťazový kontajnerový nosič. V roku 2016 bolo zakúpené vozidlo MAN TGM PRESKO – lisovačka s nadstavbou Kobit prostredníctvom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke medzi veriteľom Jozefom Greždom a dlžníkom Združením TKO Semeteš, n.o.

Za finančnej pomoci Recyklačného fondu, z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov boli pre odvoz odpadu zakúpené nové vozidla. V roku 2006 to bolo vozidlo Mitssubishi Fuso nadstavba valník s plachtou a univerzálnym účelom a v roku 2007 to bolo vozidlo Mitssubishi Fuso - nadstavba - špeciálne vozidlo s lineárnym stlačovaním.