Pre skládkovanie komunálneho odpadu Združenie TKO Semeteš n.o. prevádzkovalo do roku 2000 skládku, ktorú prevzalo od Mesta Turzovka v roku 1999. Táto bola ako nevyhovujúca v zmysle zákona v roku 2000 uzatvorená. V roku 2003 - 2008 bola skládka postupne rekultivovaná. Od roku 2000 sa na základe zmluvy odpad vyváža na skládku odpadov do Považského Chlmca, ktorá je v majetku T+T a.s. Žilina. V roku 2008 bola na základe dlhodobej prípravy /od roku 2001/ spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu novej skládky komunálneho odpadu v lokalite Turzovka - Semeteš firmou REMAS Servis Bratislava.

Na základe všetkých kladných vyjadrení v súlade s posudzovaním vplyvov na životné prostredie bolo v roku 2009 vydané integrované povolenie na výstavbu skládky Inšpekciou životného prostredia, oddelenia integrovaných povolení Žilina. Z dôvodu problému obcí a mesta Turzovky pri prevzatí zaručenia úveru na financovanie výstavby bolo rozhodnuté Správnou radou o výstavbe skládky formou súkromného partnerstva. Na základe verejnej súťaže v roku 2010 bola vybraná firma WOOD ENERGY s.r.o. Podvysoká, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 29,94 EUR s DPH za uloženie tony odpadu a garanciu ceny na 12 rokov.

Skládka bola skolaudovaná v mesiaci november 2012 a v mesiaci december 2012 sa začal na skládku ukladať odpad. V súčastnosti je na skládku odpadu ukladaný odpad i z iných obcí a miest (okrem zakladateľov Združenia TKO Semeteš n.o. Turzovka).

Viac o kysuckej skládke >>