Separovanie zložiek sa začalo v roku 1999 ešte v priestoroch organizácie STAVOSPOL Turzovka. V roku 2002 bola odovzdaná do prevádzky oblúková hala so sociálnymi zariadeniami. Triedilo sa formou vyberania komodít ako plasty, tetrapaky, kovové obaly, papier pracovníkmi organizácie bez triediacej linky a následným lisovaním a odvozom do organizácií, ktoré tieto spracovávali.

Postupným navyšovaním množstva komodít a tiež z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov bolo nutné riešiť prístavbu haly a montáž triediacej linky. Toto zariadenie bolo na základe dotácie z Environmentálneho fondu SR a vlastných zdrojov postavené a skolaudované v roku 2009.

V súčasnosti vykonávame triedenie i pre obce Oščadnica a Zákopčie. Z triedených zložiek sa dotrieďujú: plasty (podľa prímesí), sklo (farebné, biele), tetrapaky, papier (kartón, noviny, časopisy, letáky), kovové obaly (Al, Fe, kovový šrot).