zivotne prostredie

Použité pneumatiky môžu byť z osobných a nákladných automobilov, traktorov.

Odpadové pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepatria do komunálneho odpadu, ani v prípade, že pochádzajú od občana. Na základe zmluvy medzi obcou Makov a OZV Eltma, s.r.o. je naša organizácia Združenie TKO Semeteš, n.o. určená ako Zberné miesto na odovzdanie použitých – ojazdených pneumatík.

Občania môžu bez obáv k nám odovzdať použité pneumatiky: z osobných a nákladných automobilov, traktorov.

Podmienky odovzdania: pneumatiky musia byť bez diskov, bez farebných náterov a hrubého znečistenia.

Nepatrí sem: plášte z bicyklov, rohože z áut, hadice z vysávačov a pod.